Otwórz swoje zmysły
na świat
dzikiej przyrody!

?

Dzika przyroda była kiedyś naszym domem, a człowiek czuł się powiązany ze wszystkim, co go otaczało. Był naturalną częścią tego świata. Dzisiaj, aby przeżyć, nie musimy już umieć rozpoznawać zwierzęcych tropów, odgadywać co przyniesie wiatr i rozumieć ostrzeżeń ptaków. Tylko nieliczni znają lecznicze właściwości dziko rosnących ziół.

Cywilizacja zdaje się zagłuszać naturalną ciekawość człowieka wobec przyrody i jej uniwersalnych mądrości. Jednak nadal jesteśmy genetycznie wyposażeni we wszystko, czego potrzebujemy, by czuć się w przyrodzie „u siebie”. Otwierając się na tajemnice dzikiej przyrody, mamy szansę ponownie spotkać się z tą najbardziej pierwotną cząstką nas samych, a tym samym świadomie przyczyniać się do ochrony przyrodniczych zasobów naszej Planety.

„Dzikie szkoły” i „dzikie przedszkola” przywędrowały do Europy z Ameryki Północnej, ich prekursorzy uczyli się u rdzennych mieszkańców tego kontynentu. Czerpiąc z wiedzy ludów, żyjących w ścisłym związku z naturą, na nowo odkrywamy przyjemność obcowania z dziką przyrodą i zaczynamy dostrzegać każdy najdrobniejszy przejaw życia wokół nas.

Pedagogika Dzikiej Przyrody, to termin, którym za naszymi przyjaciółmi z Europy Zachodniej, zaczęliśmy określać pewien sposób przekazywania i zdobywania wiedzy oraz samego doświadczania dzikiej przyrody. Bazując przede wszystkim na rozwijaniu zmysłów i uważności, pogłębiamy świadomość wzajemnych powiązań w naturze, dotykamy subtelnego języka przyrody, uczymy się technik przetrwania w dzikiej przyrodzie, dzielimy się opowieściami w kręgu.

Pedagogika Dzikiej Przyrody - kurs roczny

6 weekendowych spotkań raz na dwa miesiące. Pogłębianie procesu uczenia się i doświadczania umożliwiają specjalnie skomponowane „zadania domowe” pomiędzy kolejnymi spotkaniami. Zakończenie kursu wieńczy certyfikat.

Chmuroteka - leśne zajęcia dla dzieci

Kolejny raz zapraszamy dzieci w wieku od 7 do 11 lat na zajęcia dla młodych odkrywców przyrody, w Parparach k. Sztumu. W programie min.: przyrodnicze wyprawy, techniki cichego poruszania się po lesie i umiejętnej obserwacji zwierząt, rozpoznawanie śladów i tropów…

Trailing – szkolenie tropicielskie

Prastara sztuka czytania tropów i śladów ma w sobie coś z odkrywania tajemnicy, bowiem na końcu łańcuszka tropów zawsze porusza się żywe zwierzę! Nie widzimy go, ale możemy zinterpretować znaki, które pozostawia…

Sztuka obozowania w zgodzie z naturą

Podstawowe umiejętności w zakresie praktycznego i ekologicznego biwakowania na łonie natury. Z uwagi na niepewne czasy, w których żyjemy – warto znowu zaufać przyrodzie i przypomnieć sobie kilka prostych technik przetrwania.

Nasza „dzika szkoła”, to dużo więcej niż przestrzeń do edukacyjnych spotkań z dziką przyrodą. Reprezentujemy międzynarodową wspólnotę, podtrzymującą najstarszą ludzką kulturę, opartą na głębokim przekonaniu, że wszystko, co nas otacza i czym sami jesteśmy, powiązane jest ze sobą i nieustająco się przenika. Od starszyzny z różnych części świata, uczymy się, że droga do tej więzi wiedzie nie tylko poprzez nasz umysł, ale również poprzez nasze uczucia i instynkty.

Jako mentorzy, towarzyszymy Wam na tej osobistej drodze, szczególny nacisk kładąc na działanie i doświadczanie. Ważnym elementem naszej pracy są opowieści, jeden z najstarszych i najmocniejszych wehikułów naszej kultury.

Zespół trenerów Wildniswissen z założycielem Wolfgangiem Peham’em

„Dzielimy się z Wami tym, co mamy najcenniejsze, naszą wiedzą i własnymi doświadczeniami. Podczas spotkań, warsztatów i kursów przekazujemy Wam cenne narzędzia, byście na nowo mogli połączyć się ze światem dzikiej przyrody i samodzielnie rozpoznawać bogactwo jej wzajemnych powiązań. Jednocześnie, dzięki tym narzędziom będziecie sami mogli wspierać innych ludzi na drodze ich osobistych doświadczeń z naturą.

Każdy, kto wystarczająco mocno zaangażuje się w poszukiwanie swojej osobistej dzikiej ścieżki, dostrzeże z czasem rzeczy, których dotąd nie widział, nie słyszał i nie czuł…