Otwórz swoje zmysły
na świat
dzikiej przyrody!

?

Dzika przyroda była kiedyś naszym domem, a człowiek czuł się powiązany ze wszystkim, co go otaczało. Był naturalną częścią tego świata. Dzisiaj, aby przeżyć, nie musimy już umieć rozpoznawać zwierzęcych tropów, odgadywać co przyniesie wiatr i rozumieć ostrzeżeń ptaków. Tylko nieliczni znają lecznicze właściwości dziko rosnących ziół.

Cywilizacja zdaje się zagłuszać naturalną ciekawość człowieka wobec przyrody i jej uniwersalnych mądrości. Jednak nadal jesteśmy genetycznie wyposażeni we wszystko, czego potrzebujemy, by czuć się w przyrodzie „u siebie”. Otwierając się na tajemnice dzikiej przyrody, mamy szansę ponownie spotkać się z tą najbardziej pierwotną cząstką nas samych, a tym samym świadomie przyczyniać się do ochrony przyrodniczych zasobów naszej Planety.

„Dzikie szkoły” i „dzikie przedszkola” przywędrowały do Europy z Ameryki Północnej, ich prekursorzy uczyli się u rdzennych mieszkańców tego kontynentu. Czerpiąc z wiedzy ludów, żyjących w ścisłym związku z naturą, na nowo odkrywamy przyjemność obcowania z dziką przyrodą i zaczynamy dostrzegać każdy najdrobniejszy przejaw życia wokół nas.

Pedagogika Dzikiej Przyrody, to termin, którym za naszymi przyjaciółmi z Europy Zachodniej, zaczęliśmy określać pewien sposób przekazywania i zdobywania wiedzy oraz samego doświadczania dzikiej przyrody. Bazując przede wszystkim na rozwijaniu zmysłów i uważności, pogłębiamy świadomość wzajemnych powiązań w naturze, dotykamy subtelnego języka przyrody, uczymy się technik przetrwania w dzikiej przyrodzie, dzielimy się opowieściami w kręgu.

Pedagogika Dzikiej Przyrody - kurs roczny

6 weekendowych spotkań raz na dwa miesiące. Pogłębianie procesu uczenia się i doświadczania umożliwiają specjalnie skomponowane „zadania domowe” pomiędzy kolejnymi spotkaniami. Zakończenie kursu wieńczy certyfikat.

Pedagogika Dzikiej Przyrody - seminarium weekendowe

Trzydniowe spotkanie poświęcone przedstawieniu możliwości rocznego kursu oraz warsztaty poświęcone jednemu, konkretnemu zagadnieniu – np. rozpalanie ognia, wykorzystanie dzikich roślin, czytanie śladów i tropów.

Z duchem lasu - obóz dla dorosłych

Przynajmniej na ten jeden weekend porzucimy cywilizację, by zaszyć się w malowniczym „rezerwacie” na skraju łąki i lasu… Trzy dni prostego, obozowego życie w zgodzie z rytmami i mądrością przyrody.

Edukacja przyrodnicza dla najmłodszych

Półkolonie, gry terenowe i warsztaty dla uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Odkrywanie tajemnic dzikiej przyrody przez zabawę, czyli edukacja przyrodnicza w przyjaznej formie dostosowanej do wieku.