Ceremonia Świętego kręgu

Spotkanie na indiańskiej Ścieżce Mocy

14-16 sierpnia 2020

 

Święte kręgi

Ceremonialne kręgi znajdujemy prawie we wszystkich zakątkach naszego globu, np. celtyckie miejsce kultu św. kamieni Stonehenge (Anglia), kręgi mandali w Indiach, „heiau” na Hawajach, a w Polsce choćby kamienne kręgi w Odrach i Węsiorach na Kaszubach. 

Także na terenie dzisiejszej Ameryki Północnej kręgi mocy występowały dość powszechnie, a ich budowniczymi byli Rdzenni Amerykanie. Dla Indian Święty Krąg ma szczególne znaczenie, obrazuje budowę Wszechświata, cykle na Ziemi, poszczególne etapy życia człowieka i naszych „krewnych”. Wg tej wizji, wszystkie istoty żywe i duchowe oraz żywioły, zespolone są ze sobą w odwiecznym kręgu współzależności. 

Symboliczny krąg uczy nas, jak ponownie doświadczać jedności w świecie przyrody, która stawia nas na równi z królestwem zwierząt, roślin oraz minerałów.

Sun Bear (Słoneczny Niedźwiedź) – nasz nauczyciel, znany medicine man i wizjoner z plemienia Chippewa (zm. w 1992 r.), nauczyciel indiańskich tradycji duchowych, założył Bear Tribe – Medicine Society (Plemię Niedźwiedzi).

Bear Tribe jest wspólnotą nauczycieli, działającą w USA, Kanadzie oraz w Europie, skupia Indian, Metysów i nie-Indian, a jej celem jest udostępnianie możliwie wielu ludziom tradycyjnej wiedzy rdzennych ludów. Wszystko po to, by chronić Matkę Ziemię oraz pomagać ludziom w odnalezieniu ich własnej Ścieżki Mocy.

Ceremonie Kregu wg wizji Sun Bear’a odbywają się co roku w różnych częściach świata, w Polsce pierwsza miała miejsce w 1994 roku

Zapraszamy Was na barwne spotkanie, które rozpocznie się od warsztatów wprowadzających, w tym cyklu wykładów oraz praktyk, przybliżających współczesną indiańską filozofię, opartą na głębokiej tradycji życia w harmonii z Naturą i Matką Ziemią. Zadbamy, byście byli fizycznie i duchowo przygotowani do głównej uroczystości, jaką będzie Ceremonia Świętego Kręgu.

Innym ważnym elementem programu będzie Szałas Pary, zwany także Szałasem Potów (Sweat Lodge), czyli indiańska sauna obrzędowa. Dla rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej, Szałas Pary jest tradycyjnym miejscem rytualnego oczyszczenia ciała i ducha.

Rozgrzane w pobliskim palenisku kamienie, wnosi się do wnętrza szczelnie okrytego szałasu. Polewanie rozżarzonych kamieni wodą, uwalnia ciepło i parę wodną. Udział w Szałasie Pary ma dla Indian szczególne znaczenie duchowe i poprzedza wyjątkowe wydarzenia w życiu społeczności. Konstrukcja szałasu przypomina skorupę żółwia, symbolizującego Matkę Ziemię.

Prowadzenie:

  • Alina Michalik – instruktor pierwszej w Polsce szkoły w nurcie Pedagogiki Dzikiej Przyrody („Dzikie Studia”), edukator ekologiczny i społeczny, mama syna Sambora.
  • Piotr Jaszczuk –  pasjonat kultury rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej.

Termin:

  • 14-16.08.2020

    Zgłoszenia przyjmujemy do: 14.07.2020 (ilość miejsc ograniczona).

Nocleg:

we własnych namiotach.

Wyżywienie:

Zapewniamy obiad na zakończenie spotkania (tzw. Uczta Obrzędowa),
pozostałe posiłki we własnym zakresie.

Koszty:

  • 350 zł od osoby*

* Zniżka dla byłych uczestników poprzednich Ceremonii Świętego Kręgu (prosimy o kontakt)

Przydatne linki:

http://www.taraka.pl/niedzwiedz_przewodnik_nastepnego_swiata

http://www.sunbear.most.org.pl/sm.html

Zgłoszenia i kontakt

Alina Michalik, tel. 606 415 128
e-mail: dzikiestudia[at]gmail.com

Miejsce: Parpary k/ Sztumu

Zobacz opis i warunki (kliknij)

Facebooku

Zobacz wydarzenie na Facbooku (kliknij)

Ośrodek edukacji ekologicznej „Zaułek Benowo”

Benowo 57, 82-420 Ryjewo