FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Pedagogika Dzikiej Przyrody 2024/2025

Wypełnij i prześlij formularz zgłoszeniowy on-line, a następnie drogą mailową otrzymasz regulamin kursu wraz z dodatkowymi informacjami o płatnościach i warunkach udziału.

Potwierdzam swój udział w kursie Pedagogiki Dzikiej Przyrody 2024/2025

Czy chcesz otrzymać fakturę? (faktura bez VAT)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (pole wymagane)

6 + 6 =

Wypełnienie niniejszego formularza nie jest równoznaczne z zawarciem umowy, jak również nie gwarantuje miejsca na liście uczestników. Po otrzymaniu Twojego zgłoszenia, drogą mailową prześlemy Ci regulamin kursu wraz z dodatkowymi informacjami o płatnościach i warunkach udziału. Dopełnienie formalności zgłoszeniowych odbywa się poprzez pisemną akceptację treści regulaminu oraz spełnienie wszystkich warunków rekrutacji.

Więcej informacji na: dzikiestudia@gmail.com