Tańczący z lisami

Warsztat o naszych relacjach ze zwierzętami

02-04.06.2023 

 
 
Nasze relacje ze zwierzętami są tak długie, jak nasza ludzka obecność na Ziemi. Przez dziesiątki tysięcy lat to walka o przetrwanie warunkowała nasz związek ze zwierzętami. Nasi przodkowie doskonale znali ścieżki swoich zwierzęcych sąsiadów, polowali na nie, bali się ich i podziwiali je.
 
Jednocześnie w naturalny sposób zwierzęta stały się integralną częścią naszej kultury i naszych wierzeń, pozwalały nam rozumieć otaczający świat dzikiej przyrody i mierzyć się z nim na polu niełatwej dla wszystkich codzienności.
 
Potem zaczęliśmy oswajać i udomawiać wybrane gatunki zwierząt, tak by żyło nam się bezpieczniej, łatwiej i praktyczniej. Z czasem nauczyliśmy się dzielić świat na ludzki i zwierzęcy, coraz śmielej budując przepaść między tym, co dzikie, a tym co ucywilizowane.
Współczesny świat, zdominowany przez człowieka, który sam usytuował się na szczycie ewolucyjnej drabiny – stał się dla zwierząt miejscem nierównych szans.
 
Dzikie terytoria kurczą się nieubłaganie, a wraz z nimi zasoby, niezbędne dla utrzymania rożnych populacji.
 
Era chowu przemysłowego zwierząt uczyniła z nich samych uprzedmiotowione istoty, odarte z tożsamości biologicznej i wystawione na bezimienne cierpienie.
 
Nie bez wpływu na taki stan rzeczy jest szeroko upowszechniony, antropocentryczny sposób postrzegania zwierzęcych zdolności poznawczych. „Mamy zwyczaj porównywania ze sobą inteligencji zwierzęcej i ludzkiej, traktując samych siebie jako punkt odniesienia. Warto jednak pamiętać, że jest to przestarzały sposób postępowania. To nie jest porównywanie inteligencji „ludzkiej” ze „zwierzęcą”, a raczej różnych odmian inteligencji zwierzęcej, z których jedna jest właściwa naszemu gatunkowi” – mówi Frans de Waal, biolog i prymatolog.
  • Czy w obliczu dominacji ludzkiej na Ziemi, jesteśmy w stanie zmienić nasz stosunek do zwierząt?
  • Czy rosnąca świadomość pozwoli nam zbudować nowy charakter relacji, opartej na rzetelnej wiedzy, empatii i ludzkiej odpowiedzialności?
  • Czy jesteśmy gotowi wytyczyć drogę środka, biegnącą gdzieś pomiędzy histerycznym „bambinizmem”, a wyrachowanym okrucieństwem?
  • Czy korzystając z przekazów ludów pierwotnych umiemy jeszcze uczynić zwierzę naszym wzorem i nauczycielem, zachwycić się lub odsunąć w respekcie?

Najprostszą, a zarazem dość wymagającą drogą wydaje się powrót do Natury i poczucia jedności ze wszystkimi istotami.

Sięgając dalej, bo aż do źródeł naszej pierwotnej intuicji możemy podjąć międzygatunkowy dialog ze światem zwierząt i zrozumieć nasze miejsce w Kręgu Życia. Bez kompleksów i przywilejów.

 
Świat zwierząt wciąż jeszcze pozostaje nieodłącznym elementem duchowości i kultury Rdzennych Mieszkańców Ameryki Północnej i dlatego to od nich czerpię najwięcej inspiracji w moich relacjach ze zwierzętami.
 
Nieważne, czy mówimy o zwierzętach, które śpią przy naszym łóżku, czy o tych, które zostawiły swoje tropy na piasku. Nieważne, czy jest to mrówka, czy łoś. Każde z nich jest naszym łącznikiem ze światem przyrody, każde z nich może dać nam uzdrawiającą opowieść.

A po wstępie przyszedł czas na konkrety, czyli co Was czeka podczas tego warsztatu?

W PROGRAMIE:

  • Podstawy sztuki czytania tropów i śladów zwierzęcych
  • Komunikacja międzygatunkowa, czyli jak się porozumiewać ze zwierzętami
  • Pierwotna intuicja – jako najstarsze narzędzie komunikacji w świecie przyrody
  • Totemy zwierzęce i poszukiwanie naszego duchowego opiekuna
  • Rozmowy w Kręgu na temat naszych osobistych relacji ze zwierzętami

Podczas warsztatu nasza praca z poszczególnymi zagadnieniami będzie miała wymiar teoretyczny i praktyczny.

Prowadzenie:
 
Nazywam się Alina Michalik, jestem założycielką pierwszej polskiej szkoły dzikiej przyrody „Dzikie Studia”; edukatorem przyrody; towarzyszę ludziom na drodze do otwierania zmysłów i odtwarzania ich osobistych więzi ze światem dzikiej przyrody. Moją pasją jest sztuka czytania tropów i śladów zwierzęcych oraz mowa ptaków.
 
Kontynuując rodzinne tradycje, od najmłodszych lat związana jestem z naukami Rdzennych Mieszkańców Ameryki Północnej, moją specjalnością na tym polu są totemy zwierzęce.
 
Kluczowym przełomem w moim życiu stało się tygodniowe szkolenie, prowadzone przez Jon’a Young’a, gdzie poznałam koncepcję i techniki komunikacji międzygatunkowej oraz intuitywnego tropienia, co pielęgnuję do dzisiaj.
 
Zwierzęta od dziecka zajmowały bardzo ważne miejsce w moim życiu, w moich snach i moim sposobie postrzegania świata. Wierzę, że zwierzęcy nauczyciele przychodzą do nas sami, w momencie, w którym najbardziej potrzebujemy ich nauki i obecności.
 
Warsztat o naszych relacjach ze zwierzętami dojrzewał we mnie od wielu lat. Dzisiaj gotowa jestem zebrać swoją wiedzę i doświadczenie pod jednym wspólnym tematem i podzielić się z Wami, tym co jest mi najbliższe! ?

INFORMACJE:
 

Termin: 02-04.06.2023

Miejsce: Parpary koło Sztumu (woj. pomorskie)

(Więcej o miejscu i warunkach – tutaj!)

Informacja o terminach, kosztach i warunkach udziału: dzikiestudia@gmail.com

Oferuję również przeprowadzenie warsztatu „na zamówienie” dla zorganizowanej grupy od 5 osób. Zbierzcie się po prostu i napiszcie, a uzgodnimy wspólnie termin i warunki!

Ilustracja do wydarzenia: Na podstawie rysunku Julii Gach ❤
 

Parpary koło Sztumu

Benowo 57, 82-420 Ryjewo